W dniach 22-23 września 2020 roku w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 odbędzie się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. Organizatorami przedsięwzięcia są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Pierwszy dzień odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Zaplanowano wystąpienia osób od wielu lat związanych z trzecim sektorem. Tematyka Konwentu jest ściśle połączona z aktualną sytuacją organizacji pozarządowych. Zostaną poruszone kwestie pozyskiwania środków  w ramach „Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO  na lata 2021-2030” oraz  „Ekonomii Społecznej – dziś i jutro”. Podsumowaniem części konferencyjnej będzie panel dyskusyjny na temat „Dostępności Plus w Województwie Lubelskim – perspektywa współpracy różnych sektorów”. Konferencji będzie towarzyszyć uroczysta Gala, na której zostaną wręczone: „Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego”,  „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznawane przez RDPP WL oraz nagrody „Złoty Parasol NGO” przyznanych przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – największą organizację parasolową w województwie lubelskim. Uroczystość uświetni swoim występem Piotr Selim z Lubelskiej Federacji Bardów.

Drugi dzień odbędzie się w również w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie i będzie miał charakter praktyczny są to cztery różnorodne warsztaty tematyczne  ściśle związanych z działalnością pozarządową. Będą  prowadzone przez praktyków z terenu województwa lubelskiego i nie tylko.

Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz osoby zainteresowane działalnością trzeciego sektora z terenu województwa lubelskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną ograniczona została liczba osób mogących uczestniczyć w wydarzeniu stacjonarnie ale dostępna jest nieograniczona liczba uczestnictwa on-line. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1tnNTInTTMcQhdJRjoizURu69YgE73KireLdpEOBu3RU/edit?ts=5f5de48c

do dnia 21 września 2020 roku 

Dodatkowych informacji udziela Ewa Chudzik, tel. 81 5287624, ewa.chudzik.rops@gmail.com