KORONAWIRUS – OBSTRZENIA W WALCE Z COVID-19

<<< Powrót do poprzedniej strony


Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 (16.04.2020)https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nosWychodzisz z domu? Zasłoń usta i nos! ALERT RCB

  • Wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa 

Od czwartku (16 kwietnia br.) wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Każda osoba będzie musiała nosić maseczkę (np. zrobioną własnoręcznie), szalik lub chustkę. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

  • Dotychczas wprowadzone ograniczenia nadal będą obowiązywać 

Do 19 kwietnia br. ograniczone do absolutnego minimum powinno być wychodzenie z domu. Odległość od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry. Nadal dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wychodzić z domu bez opieki. Do 19 kwietnia br. utrzymane zostały ograniczenia w funkcjonowaniu m.in. restauracji, galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów fryzjerskich oraz kosmetycznych i punktów usług. Ciągle obowiązywać będzie limit osób w sklepach i kościołach.

  • Wybrane ograniczenia przedłużone do 26 kwietnia, przełożone matury i inne egzaminy

Do 19 kwietnia br. ograniczone do absolutnego minimum powinno być wychodzenie z domu. Odległość od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry. Nadal dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wychodzić z domu bez opieki. Do 19 kwietnia br. utrzymane zostały ograniczenia w funkcjonowaniu m.in. restauracji, galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów fryzjerskich oraz kosmetycznych i punktów usług. Ciągle obowiązywać będzie limit osób w sklepach i kościołach.

  • Nadal zamknięte będą granice 

Do 3 maja br. zamknięte pozostaną granice. Prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę. Na granicy ciągle prowadzone będą kontrole sanitarne, a osoby wracające do kraju objęte będą 14-dniową kwarantanną.


Nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa ( 31 marca 2020 )

  • Nowe zasady dotyczące m.in. robienia zakupów

Zgodnie z nowymi zasadami, do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego będą mogły wejść maksymalnie 3 osoby do jednej kasy. Podobne obostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych. Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

  W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte, natomiast wszystkie sklepy będą musiały dostosować się do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa. Od 2 kwietnia br. wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach, a w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe będą dostępne dla wszystkich.

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostaną zamknięte. Mogą funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny. Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.  

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami. Zawieszone zostaje również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

  • Zmiany w zasadach kwarantanny

Rozszerzona zostaje lista osób, które będą podlegały obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą skierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały od 1 kwietnia br.  

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. W mocy nadal pozostają jednak ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób.

  • Zamknięte parki i bulwary

Wprowadzony zostaje także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy m.in. parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych. Ograniczona zostaje również możliwość korzystania z rowerów miejskich.

Wprowadzony zostaje obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Ten wymóg zostaje rozszerzony także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożący do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników. Ograniczenie wejdzie w życie 2 kwietnia br. i nie dotyczy samochodów osobowych.

  • Zmiany w miejscach pracy

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących. Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od 2 kwietnia br.

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji kluczowych obowiązków.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-obostrzenia-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa