KORONAWIRUS – USTAWA I AKTY PRAWNE

<<< Powrót do poprzedniej strony

AKTUALNE INFORMACJE – DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

komunikat Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uruchomienia funkcjonalności systemu

zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących nowych zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocników Ministra Zdrowia do spraw informatyzacji

zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia

zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia

zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.