Skip to content

Liderzy kooperacji

O projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie rozpoczął realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji” w partnerstwie z samorządami makroregionu I reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Rzeszowie, Białymstoku i Kielcach oraz Mazowieckim […]

Cel projektu

Założonym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji (wielopłaszczyznowego modelu schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego […]

Czas i etapy realizacji projektu

Projekt realizowany będzie przez 36 miesięcy, w terminie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. i został podzielony na IV etapy (Kamienie Milowe).   I Kamień Milowy – Opracowanie modelu kooperacji    […]

Aktualności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza gminy wiejskie z terenu województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Liderzy kooperacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) […]