Lodołamacze 2020 rozdane. Region lubelski z  5 Lodołamaczami!

Tegoroczna  Regionalna  Gala XV  Edycji Konkursu Lodołamacze województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego  obyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej  im. Oskara Kolberga w Kielcach. Województwo Lubelskie decyzją kapituły konkursu uzyskało 5 Lodołamaczy w następujących kategoriach:

Kategoria Zakład Pracy Chronionej :

Spółdzielnia Inwalidów ELREMET z Białej Podlaski –  zajmuje się produkcją odzieży dla służb mundurowych oraz produkcja opakowań przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego. Zatrudnia  387 pracowników w tym 230 niepełnosprawnych.

Kategoria  Otwarty Rynek :

SPIŻARNIA Sp. z o. o. sp. k. z Lublina –  zatrudnia  ponad 200 osób z rożnymi niepełnosprawnościami, klientom oferuje kompleksową usługę zakresie dystrybucji polskich produktów najwyższej jakości.

Kategoria Instytucja :

Caritas Archidiecezji Lubelskiej  w Lublinie –  misją Caritas jest pomoc społeczna osobom z niepełnosprawnością, potrzebującym, wykluczonym społecznie w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie, które konsekwentnie prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, dzieci, rodzin wykluczonych społecznie.

Kategoria dziennikarz  bez Barier:

Pani Ewa Dados – działaczka społeczna, dziennikarka związana z PR Lublin, inicjatorka ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę organizowanej przez Radio Lublin. Jest pomysłodawczynią i organizatorką wielu akcji i koncertów charytatywnych, działań interwencyjnych a  także autorką programów edukacyjno-poznawczych dla dzieci w radiu i telewizji.

Lodołamacz Specjalny:

Pani Stanisława Raczkiewicz –  jest autorką modelowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną ich rodzin i opieńków na każdym etapie życia. Wsparcie odbywa się już na poziomie edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Dobry start” przez Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej, który prowadzi rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.  Edukacja kontynuowana jest w Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (NSSPDP), która umożliwia uczniom (głównie absolwenci OREW) m.in. nabywanie kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy. Osoby zostają  przygotowane  do pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej, a także w Zakładzie Aktywności Zawodowej. W tym roku w Centrum powstał Dom Pomocy Społecznej dla 30 osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualna.

W kategorii Rehabilitacja  Społeczno – Zawodowa III miejsce i brązowy medal otrzymał Warsztat Terapii Zajęciowej Teatroterapia przy Fundacji Teatroterapia Lubelska w Lublinie. Fundacja w wyjątkowy i rozpoznawalny w całym kraju sposób poprzez teatr działający w formule Warsztatów Terapii zajęciowej wyrównuje szanse osobom niepełnosprawnym i osobom wykluczonym społecznie oraz pomoga ich rodzinom. Fundacja promuje twórczość artystyczną osób z niepełnosprawnością organizując cykliczne wystawy dzieł sztuki w Galerii ArtBrut, których twórcami są osoby z niepełnosprawności.

Organizatorem konkursu Lodołamacze jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Gala finałowa odbędzie się 8 października 2020 w Zamku Królewskim w Warszawie.