Misterium Dzwonu online
Pierwsze Misterium Dzwonu odbyło się w 2001 roku, kiedy to w dzień św. Michała zabrzmiał dzwon jego imienia, na co dzień eksponowany w Muzeum Archidiecezjalnym w Wieży Trynitarskiej. Moment uderzenia w dzwon miał wówczas znaczenie symboliczne: oznajmiał nowe tysiąclecie dla Lublina, a także przypominał o najważniejszej niegdyś miejskiej świątyni. Od tamtej pory, każdego roku, Lubelska Trasa Podziemna prowadzi działania skupione wokół upamiętnienia Fary, np. spacery tematyczne, gry miejskie, działania artystyczne, ale centrum Misterium stanowi zawsze uderzenie w dzwon św. Michała. W tym roku nie możemy spotkać się, by w tradycyjny sposób uczcić Farę i jej patrona, ale zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu.
Fotografie Elizy Kwaśniewskiej
Eliza Kwaśniewska – pracując jako etatowy fotoreporter dla „Sztandaru Ludu”, a następnie „Dziennika Lubelskiego” i „Dziennika Wschodniego” – dokumentowała Lublin ostatnich dekad XX wieku. Wiele jej zdjęć znalazło się w wydawnictwach albumowych poświęconych miastu, m.in. w albumie Lublin trzech pokoleń (1987) ze wstępem Mieczysława Kurzątkowskiego.

Skrzyżowanie Krakowskiego Przedmieścia z Lipową w Lublinie – kupowanie biletu MPK z okna samochodu, Fot. Eliza Kwaśniewska, kolekcja „Kuriera Lubelskiego”.  Prawa autorskie zastrzeżone dla Polskapresse spółka z o.o w Warszawie. 
Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy. Prezentacja online
Epidemie wywierały poważny wpływ na życie mieszkańców Lublina oraz funkcjonowanie miasta w wymiarze politycznym, gospodarczym, społecznym jak i kulturowym. Były często odnotowywane w dokumentach miejskich czy kronikach klasztornych. Zebranie dotychczas rozproszonych informacji w jednym miejscu, jakim będzie internetowy portal edukacyjny poświęcony epidemiom „Lublin w czasach zarazy” uczyni wiedzę o tym aspekcie historii Lublina łatwiej dostępną.

Zapraszamy do udziału w prezentacji online.

Teraz CzytaMY

W wielkim skrócie, książka opisuje rzeczywistość skorumpowanych policjantów, młodzieńczych błędów i dramatycznych decyzji, które mają wpływ na całe dalsze życie. Przeczytaj, a dowiesz się, czy naprawdę można odnaleźć zabójcę, gdy jedynym dowodem jest zapach.