Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i instytucjami zagranicznymi realizuje projekt pt. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.

Celem projektu jest wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez pracowników samorządowych, w miejscu zamieszkania klienta. Jednym z podstawowych założeń projektu jest podniesienie kompetencji urzędników gminy, w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach – osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Zapraszamy Państwa do udziału w fazie testowania projektu, w ramach której oferowane są:
Cykl szkoleń dla pracowników 40. urzędów gmin testujących model, z zakresu:
procedur i narzędzi realizacji usług poza urzędem, standardów obsługi klientów o specjalnych potrzebach, komunikacji interpersonalnej z os. niepełnosprawną słuchowo/ wzrokowo, treningu uważności, zasad bezpieczeństwa, sprawozdawczości
z działań w terenie (w trakcie szkoleń stacjonarnych zapewnione zostanie wyżywienie oraz możliwość skorzystania z noclegu).
 Certyfikat udziału w szkoleniach,
 Materiały szkoleniowe.
 Pomoc doradcza Moderatora „Dostępności +”.

Więcej informacji w linku: https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/mobilny-urzednik-poprawa-dostepnosci-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-o-szczegolnych-potrzebach/#1588152879102-2285f2d0-3cdd