Nagroda przyznawana jest przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego na podstawie nadesłanego, wypełnionego wniosku przez inny podmiot niż wnioskowany.

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Kategoria I : Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2018

Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2018

Kategoria III: Osobowość Trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2018

Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2018

( Mały Ambasador)

Kategoria V: Wolontariusz roku 2018

Wyróżnieni tytułem „Nagrody Trzeciego Sektora ” podczas Lubelskiego Forum Organizacji Pozarządowych otrzymują pamiątkowe statuetki.

wniosek

regulamin nagród Trzeciego Sektora (1)