Skip to content

Obserwatorium integracji społecznej

Założenia projektu

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie powstało w ramach realizacji projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie – państwowej jednostki […]

Zadania Obserwatorium Integracji Społecznej

Badawcze, w tym: przeprowadzenie minimum jednego badania regionalnego rocznie, opracowanie Bilansu Potrzeb pomocy społecznej wg jednolitego narzędzia, monitorowanie wojewódzkiej strategii polityki społecznej, monitorowanie wybranych zjawisk i problemów społecznych występujących w […]

Badania i analizy

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Rok 2014 Sporządzenie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 (czerwiec 2014) Tabela Rok 2013 Sporządzenie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012 (czerwiec 2013) TABELA […]

Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej

ROK 2014   ROK 2013   ROK 2012   ROK 2011      

Newsletter

Newsletter nr 1-2010 Newsletter nr 2-2011 Newsletter nr 3-2011 Newsletter nr 4-2012 Newsletter nr 5-2012 Newsletter nr 6-2013 Newsletter nr 7-2013 Pliki w formacie PDF.
logo_ois