W dniu 31 stycznia 2019 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ”Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”.

Rozstrzygnięto trzy konkursy:

  1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019 r.
  2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno – zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” – edycja 2019 r.
  3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”- edycja 2019 r.

Wśród wyłonionych organizacji znalazło się 5 podmiotów z województwa lubelskiego. Są to: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” z Chełma, Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu, Stowarzyszenie „Przystań” w Mienianach, Stowarzyszenie Postis z Lublina i Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina. Wartość dotacji przeznaczonej na realizację ich projektów wynosi 460.086 zł.

Wyniki konkursów dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-wyniki-otwartych-konkursow-ofert-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-program-pomocy-osobom-wykluczonym-spolecznie-i-zawodowo-edycja-2019