Zostań partnerem Programu Obywatelski Głos Seniora oraz kampanii „Stop Manipulacji nie kupuj na prezentacji”

 

Dotyczy:

 1) propozycji zostania partnerem Programu Obywatelski Głos Seniora, organizacji bezpłatnych warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego oraz stworzenia Lokalnego Oddziału Głosu Seniora,

2) propozycji zostania partnerem kampanii społecznej „Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji” organizowanej przez Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora pod patronatem honorowym m.in. Policji oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 Od prawie 20 lat Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora (Organizacja Pożytku Publicznego 1%) jest wydawcą mediów obywatelskich oraz organizatorem licznych ogólnopolskich kampanii społecznych (tj.: Lokal BEZ papierosa, Polska BEZ dymu, RyzyKOchania, Nie pal przy dziecku, Palenie jest słabe, Życie zaczyna się po 60-tce, Zdrowie to styl życia).

 Od 7 lat we współpracy m.in. z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Sejmową Komisją Polityki Senioralnej oraz wieloma innymi instytucjami zajmujemy się polityką senioralną i wspieraniem osób starszych. Nasze działania z sukcesem prowadzimy na terenie całej Polski. Ogólnopolską Kartę Seniora posiada już 270 tysięcy seniorów, honoruje ją 1700 punktów, a ponad 130 gmin przystąpiło do naszej kampanii Gmina Przyjazna Seniorom i wydało z nami gminną edycję OKS, która działa w danej miejscowości i całej Polsce. Magazyn Ogólnopolski Głos Seniora o nakładzie 30 tys. egzemplarzy dociera już do ponad 800 organizacji seniorskich w Polsce.

Zwracam się do Państwa z propozycją zostania partnerem Programu Obywatelski Głos Seniora oraz kampanii „Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji”. Kampania przewiduje działania prewencyjne przed dokonywaniem zakupów w warunkach, które nie sprzyjają rozważnemu podjęciu decyzji przez konsumentów. Projekt skierowany jest do seniorów, którzy są głównymi adresatami pokazów i prezentacji. Program Obywatelski Głos Seniora stanowi specjalne wydanie Magazynu Ogólnopolski Głosu Seniora. W ramach współpracy chcemy przeprowadzić w Państwa gminie warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego i świadomości konsumenckiej, których program obejmuje:

 

1) misję oraz sens istnienia lokalnego medium obywatelskiego/seniorskiego tj. gazeta czy portal,

2) metody tworzenia artykułów w gazecie,

3) komunikację rad seniorów i organizacji seniorskich z otoczeniem lokalnym (społecznością, samorządem, organizacjami),

4) promocję w mediach,

5) budowanie oraz zarządzanie zespołem redakcji medium obywatelskiego,

6) edukację poprzez upowszechnianie wiedzy konsumencko-psychologicznej oraz ostrzeżenie przed wszechobecną manipulacją sprzedażową.

 

Tym samym nadmieniamy, iż posiadamy środki finansowe na bezpłatne przeprowadzenie warsztatów oraz catering dla 15 osób.

Pragniemy także zaproponować osobom 60+ z Państwa samorządu stworzenie Lokalnego Oddziału Głosu Seniora. Seniorzy należący do oddziału, poprzez artykuły, zgłoszenia czy postulaty będą mogli promować swój region oraz działania pro – seniorskie, dzielić się swoimi problemami oraz zgłaszać swoje uwagi dot. polityki pro – senioralnej, które będą docierać do decydentów – posłów i senatorów.

 

W ramach współpracy proponujemy przeprowadzenie w Państwa samorządzie bezpłatnych warsztatów z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego i świadomości konsumenckiej w ramach Programu Obywatelski Głos Seniora oraz kampanii „Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji!”. Będziemy zaszczyceni, jeżeli powyższa propozycja spotka się z Państwa uznaniem. Liczymy na to, że nasza współpraca zaowocuje wieloma korzyściami oraz zwiększy naszą skuteczność w pracy na rzecz seniorów w Polsce.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl