Informujemy, że w celu łagodzenia skutków epidemii COVID-19 Zarząd PFRON wprowadził kolejne rozwiązania dotyczące realizacji oraz rozliczania projektów zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursu:

  • pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017),
  • pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018),
  • pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019).

Kto może skorzystać z rozwiązań?

Więcej informacji w linku: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/organizacje-pozarzadowe-realizujace-zadania-zlecane-kolejna-zmiana-zasad-realizacji-i-rozlicza/