Skip to content

Ośrodek Adopcyjny

Adresy Ośrodków Adopcyjnych

Ośrodek Adopcyjny ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin Telefon: tel.:81 528 76 16, 81 528 76 18, tel/fax: 81 528 76 17 e-mail: adopcja.lublin@gmail.com   Ośrodek Adopcyjny Filia Biała Podlaska ul. Warszawska […]

Zadania

Zadania ośrodka adopcyjnego Kwalifikowanie dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka. Dobór rodziny przysposabiającej […]

Dokumenty do pobrania

Decyzje Decyzja Nr 14/2012/RA Plan pracy Plan Działania OA 2015 (format PDF) Plan Działania OA 2014 (format PDF) Inne Wniosek o orzeczenie pełnego przysposobienia Wniosek o wydanie zarządzenia tymczasowego Wniosek […]

Informacje dla kandydatów

Jeżeli jesteś zainteresowany przysposobieniem dziecka  przeczytaj nasze informacje, a później skontaktuj się z nami.      

Akty prawne

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 Nr 120 poz.526) Konwencja o przysposobieniu dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 24 kwietnia […]

Aktualności

Zaproszenie na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych Zaproszenie na  kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych Zaproszenie na spotkanie z rodziną adopcyjną. Zaproszenie na spotkanie grupy wsparcia dla […]

Informacja dla kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka, pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są tylko i wyłącznie od organizatora rodzinnej […]

Literatura

Polecana literatura G. Cattabeni: Dziecko przybyłe z daleka Adopcja i rodzina zastępcza Instytut Wydawniczy Pax Warszawa 2008 D. D. Gray: Adopcja i przywiązanie GWP Sopot 2010 T. Gordon : Wychowanie […]