Adresy Ośrodków Adopcyjnych

Ośrodek Adopcyjny ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin Telefon: tel.:81 528 76 16, 81 528 76 18, tel/fax: 81 528 76 17 e-mail: adopcja.lublin@gmail.com   Ośrodek Adopcyjny Filia Biała Podlaska ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska Telefon: 83 343 64 54 e-mail: adopcja.bp@gmail.com   Ośrodek Adopcyjny Filia Chełm ul. Jedność 43, 22-100 Chełm Telefon: 82 565 54 […]

Zadania

Zadania ośrodka adopcyjnego Kwalifikowanie dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka. Dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka. Współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego. Udzielanie pomocy […]

Dokumenty do pobrania

Decyzje Decyzja Nr 14/2012/RA Plan pracy Plan Działania OA 2015 (format PDF) Plan Działania OA 2014 (format PDF) Inne Wniosek o orzeczenie pełnego przysposobienia Wniosek o wydanie zarządzenia tymczasowego Wniosek o wydanie zaświadczenia do urlopu macierzyńskiego Zaświadczenie o stanie zdrowia

Akty prawne

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 Nr 120 poz.526) Konwencja o przysposobieniu dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 r. (Dz.U. 1996 Nr 99 poz.1157 i 1158) Konwencja o ochronie praw dziecka i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego sporządzona w Hadze dnia 29 […]

Aktualności

Zaproszenie na  kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych Zaproszenie na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych Zaproszenie na  kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych Zaproszenie na spotkanie z rodziną adopcyjną. Zaproszenie na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych Zaproszenie na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych Zaproszenie na kolejne spotkanie grupy […]