Skip to content

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych działających w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października br. odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych działających w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych dotyczące realizacji zadań w 2011 r. W czasie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Więcej informacji

  |

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszam na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających w obszarze problematyki uzależnień, które odbędzie się w dniu 28 września 2011 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Lublinie przy ul. Zana 38 (2 piętro). Więcej informacji

  |

Zaproszenie na szkolenia

Zgodnie z prośbą Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w załączeniu przekazujemy informację o organizowanych w okresie jesienno-zimowym w Lublinie szkoleniach mających na celu zdobycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia mediacji rodzinnych oraz pracy z rodziną. Więcej informacji

  |

Rekrutacja uzupełniająca na specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie organizuje szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie  pracownik socjalny w ramach projektu 1.20 ,,Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej POKL.
W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie prowadzi rekrutację uzupełniającą na kierunki: Więcej informacji

  |