Skip to content

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 października 2011 r – „Program współpracy Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Ogłoszenie
w sprawie konsultacji projektu Uchwały Zarządu  Województwa Lubelskiego z dnia 20 października 2011 r.  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

Więcej informacji

  |

INFORMACA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej, które odbędzie się w dniu 25 października 2011 r. o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie ul. Zana 38 (pok. 216, II piętro).

Więcej informacji

  |

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych działających w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października br. odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych działających w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych dotyczące realizacji zadań w 2011 r. W czasie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Więcej informacji

  |