Skip to content

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.14.2016. Przedmiot zamówienia stanowią dwie odrębne usługi polegające na przeprowadzeniu dwóch odrębnych warsztatów, podczas spotkania sieciującego dla centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.14.2016., którego przedmiot stanowią dwie odrębne usługi polegające na przeprowadzeniu dwóch odrębnych warsztatów, […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.13.2016 na usługę przeprowadzenia wykładu (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.13.2016.  na usługę przeprowadzenia wykładu (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla centrów integracji […]

  , , |