Skip to content
folder-146940_640

Zapytanie ofertowe nr DZU.JS.2321.22.2017 na wykonanie i dostarczenie smyczy, breloków i opasek odblaskowych z nadrukiem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZU.JS.2321.22.2017, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie smyczy, breloków i opasek odblaskowych z […]

  , , |
folder-146940_640

Zapytanie ofertowe nr DZPR.ZJ.2321.20.2017 na opracowanie merytoryczne i graficzne, wydruk, kolportaż oraz wydanie bezpłatnego dodatku do gazety o zasięgu wojewódzkim pn. „Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZPR.ZJ.2321.20.2017, którego przedmiotem zamówienia jestopracowanie merytoryczne i graficzne, wydruk, kolportaż oraz wydanie bezpłatnego dodatku […]

  , , |