Skip to content

Zaproszenie na Seminarium pt. „Organizacja procesów badawczych w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej”

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zajmujących się prowadzeniem i organizowaniem badań i analiz z zakresu polityki społecznej na Seminarium pt.: „Organizacja procesów badawczych w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej” organizowane w ramach projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji

  |

NAGRODA DLA ROPS

W dniu 26 marca 2012 Pani Aleksandra Warmińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odebrała Statuetkę „BLIŻNIEMU SWEMU” od  Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Statuetkę przyznano za szczególne zasługi w niesieniu pomocy ludziom bezdomnym. Więcej informacji

  |