Skip to content

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził w dniu 19 listopada 2010 roku dokument programowy pn.: „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej”. Dokument ten jest realizacją postulatów środowiska centrów i klubów integracji społecznej. Continue reading

  |