Skip to content

Rekrutacja uzupełniająca na specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie organizuje szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie  pracownik socjalny w ramach projektu 1.20 ,,Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej POKL.
W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie prowadzi rekrutację uzupełniającą na kierunki: Więcej informacji

  |

Zaproszenie do podpisania umów dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2011 – wg stanu na 4 lipca 2011 r.

Przedstawiamy poniżej spis organizacji pozarządowych, dla których sporządzono umowy na realizację zadań w ramach konkursu 2/2011. W celu podpisania umowy, osoby upoważnione do reprezentowania organizacji powinny zgłosić się do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38,VI piętro, pokój 613. Uprzejmie prosimy o telefoniczne powiadomienie o przybyciu w celu podpisania umowy, z jednodniowym wyprzedzeniem. Osoba do kontaktu: Małgorzata Zembrzuska, tel. 081 528 76 21. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy i wypłaty dofinansowania:

Więcej informacji

  |