Skip to content

SZKOLENIE SUPERWIZYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W WARSZAWIE

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie ul. Tamka 3  rozpoczęło rekrutację na szkolenie: „Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i  integracji społecznej“ w ramach projektu systemowego 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej“  Działanie 1.2 PO KL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 60 pracowników socjalnych z terenu całej Polski. Więcej informacji

  |