Skip to content

Modelowy system na rzecz integracji społecznej

W ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.4. Projekty innowacyjne Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) realizuje projekt pt. „  Modelowy system na rzecz integracji społecznej”. Partnerami w zawierającym komponent ponadnarodowy projekcie są: Instytut Rozwoju Służb Społecznych oraz Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej.  Projekt realizowany będzie do końca lutego 2014 roku. Więcej informacji

  |