Skip to content

Kondolencje z powodu śmierci abp. Józefa Życińskiego

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci abp. Józefa Życińskiego metropolity lubelskiego. Abp Józef Życiński w wykonywaniu swojej posługi duszpasterskiej utrzymywał częste kontakty z pracownikami służb społecznych. Doceniał […]

  |

Informacja dla samorządów gminnych

Zamieszczamy elektroniczną wersję kwestionariusza sprawozdawczego dotyczącego realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku. Wypełniony kwestionariusz należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w nieprzekraczalnym terminie do 25 Lutego 2011 roku. Korespondencja listowa w w/w sprawie została przesłana do każdego samorządu gminnego w dn. 3 Lutego br. Więcej informacji

  |

Prace Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w 2010r.

1 marca 2010 r.
Wydanie opinii dotyczącej uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie określenia zadań samorządu województwa realizowanych ze środków PFRON. W 2010 r. W ramach uchwały Sejmik Województwa m.in. zwiększył z 440.000 zł (w 2009 r.) do 600.000 zł środki przeznaczane na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym. W wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w 2010 r. zawarto 45 umów z organizacjami pozarządowymi.

Więcej informacji

  |

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w roku 2011, reprezentujących organizacje pozarządowe.
Nabór jest prowadzony w terminie od dnia 5 stycznia do dnia 20 stycznia 2011 r. Więcej informacji

  |