Skip to content

Spotkanie informacyjno – promocyjne, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego …

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjno – promocyjne, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Więcej informacji

  |

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodka adopcyjnego w świetle ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie
„Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodka adopcyjnego w świetle ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

Realizowane przez firmę Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S. A.
na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” Więcej informacji

  |