Skip to content

Konkurs na wsparcie rodziny i dziecka

Informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach realizacji Programu „Świetlica-Dzieci-Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015 ogłasza Konkurs na wsparcie rodziny i dziecka.
Poniżej zamieszczamy pełną treść ogłoszenia: Więcej informacji

  |

Wstępny nabór na szkolenie „Kurs asystenta rodziny”

Wstępny nabór na szkolenie  „Kurs asystenta rodziny”.
W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza wstępny nabór kandydatów na szkolenie „Kurs asystenta rodziny”, na podstawie art. 12 ust. 3 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887). Więcej informacji

  |

Wstępny nabór na studia podyplomowe – kierunek „Organizacja pomocy społecznej”

Wstępny nabór na studia podyplomowe – kierunek „Organizacja pomocy społecznej”

W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”  oraz możliwością kształcenia w formie studiów podyplomowych – kierunek organizacja pomocy społecznej (zakres tematyczny zgodny będzie z obowiązującymi przepisami, określającymi minimum programowe dla specjalizacji organizacja pomocy społecznej, przedmiot nauczania i godziny)  w ramach projektu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza wstępny nabór kandydatów na w/w studia. Więcej informacji

  |