Skip to content

Ogłoszenie o wszczęciu procedury zlecenia organizacji pozarządowej, realizacji zadania publicznego o charakterze wojewódzkim z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zamieszcza poniżej ofertę z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na zadanie dotyczące organizacji regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach, zgodnie z art. 19 a ust 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.): Więcej informacji

  |

Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie i powiecie” – Konferencja dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej z przyjemnością informuje, że w dniu 12 grudnia 2011 roku w Hotelu Victoria, ul. Narutowicza 58/60 w Lublinie odbędzie się konferencja pt.„Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie i powiecie” organizowana w ramach projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji

  |