Apel do interesantów ROPS

Apelujemy do Państwa o korzystanie z alternatywnych form narzędzi komunikacji: Telefonicznie: tel. 81 528 76 50 fax. 81 528 76 30 lub z komórką merytoryczna (numer telefonu na stronie www.rops.lubelskie.pl) Mailowo: rops@lubelskie.pl Pocztą tradycyjną na adres urzędu:...

POMOCOWA SKRZYNKA ZBIORCZA ROPS LUBLIN

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, iż w związku z trudną sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19, uruchomił POMOCOWĄ SKRZYNKĘ ZBIORCZĄ,  która dostępna jest na naszej stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl Pytań i wątpliwości jest...

Bezpłatne poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Ośrodek Adopcyjny  uprzejmie informuje, że prowadzi poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne. Dyżurujący doświadczeni psycholodzy i pedagodzy mogą udzielać porad nie tylko w sprawach przysposobienia dzieci. Jeśli...

Informacja o możliwości bezpłatnych porad PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Sytuacja Kryzysowa Ostatnie doświadczenia jakie nas jako społeczeństwo dotykają, możemy z całą pewnością określić jako sytuację kryzysową. Kryzys następuje wtedy, gdy dotychczasowe doświadczenia, strategie, nawyki, przyzwyczajenia okazują się nieskuteczne. ...

MZ: blisko 250 mln zł na bezpieczeństwo personelu i pacjentów w podeszłym wieku!

Ministerstwo Zdrowia przeznaczy z unijnego programu blisko 250 mln zł na projekt, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas...

Linia wysokiego zaufania: rozdarte serca- Jan Arczewski

Czas, w którym przyszło nam żyć, jest wyjątkowo trudny dla wszystkich. Codzienne zderzanie się z niepokojącymi, wręcz tragicznymi, informacjami z całego świata dotyczącymi pandemii koronawirusa powoduje, że jesteśmy w ciągle narastającym napięciu. Im wyższe są liczby...

Walka z barierami w swoim mieście. Jak to robić skutecznie?

Za wysoki krawężnik, przepalona latarnia, nierówny chodnik, zaparkowane samochody zasłaniające widoczność na przejściu dla pieszych. Takie problemy irytują mieszkańców miast. Zamiast narzekać, warto działać! Podpowiadamy, jak robić to skutecznie. - Nie jesteśmy...

Piecza zastępcza. 130 mln zł na wsparcie dla dzieci w czasie epidemii!

130 mln zł w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” trafi w najbliższym czasie do samorządów. Pieniądze te przeznaczone będą m.in. na zakup komputerów i niezbędnego oprogramowania. Odbiorcami wsparcia w ramach...

Program Dostępność Plus!!!

Mamy świadomość, że dostępności nie ustanowimy prawem. Ona sama w sobie jest prawem. Możemy natomiast utorować jej drogę przepisami. 20 września weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kręgosłup Programu Dostępność Plus....

Tarcza Antykryzysowa – nowe wsparcie dla organizacji pozarządowych!

Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane...

ROPS

ul. Diamentowa 2, tel (81) 528 76 50, fax (81) 528 76 30, e-mail: rops@lubelskie.pl

ODDZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 32, e-mail: bozena.salek@lubelskie.pl

ODDZIAŁ PROJEKTOWANIA ORAZ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 24, e-mail: renata.jonska@lubelskie.pl

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej

Aktualności
Info o projekcie
Nabory:
                Runda I
                Runda II
                Runda III
Dokumentacja
Kontakt

 

Projekt unijny (PO KL) „Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”. (PROJEKT ZAKOŃCZONY)

OŚRODEK ADOPCYJNY

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 17, e-mail: adopcja.lublin@gmail.com

Witryny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl