Skip to content

Konkurs „Budżet równych szans. Gender budgeting dla samorządów”

Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce (UNDP) we współpracy z Biurem pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania organizuje konkurs „Budżet równych szans. Gender budgeting  dla samorządów” dla wszystkich gmin w Polsce. Celem konkursu jest wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego we wdrażaniu budżetu wrażliwego na płeć. Udział w konkursie jest bezpłatny. Więcej informacji

  |

Narada w sprawie zakładów aktywności zawodowej

17 maja w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie  miało miejsce spotkanie dotyczące bieżącego funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej oraz planowanych zmian przepisów dotyczących zaz. Spotkanie prowadził Pan Tomasz Pękalski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Więcej informacji

  |