Skip to content

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – promocyjne w dniu 30 marca 2012 r. w ramach realizacji Projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” …

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – promocyjne w dniu 30 marca 2012 r. w ramach realizacji Projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Więcej informacji

  |