Skip to content

OŚRODEK ADOPCYJNY

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2012 roku weszły w życie przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887 z dnia 09.06.2011r.). W związku z tym w strukturę  Regionalnego Ośrodku Polityki Społecznej został włączony Ośrodek Adopcyjny w Lublinie wraz z Filiami w  Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Więcej informacji

  |

Studia podyplomowe

W związku z możliwością sfinansowania studiów podyplomowych w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje instytucji pomocy i integracji społecznej” w 2012 r. zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie swoich propozycji tematów studiów.

  |