Skip to content

III edycja studiów podyplomowych

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie organizuje III edycję studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej w ramach projektu 1.45 ,,Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”. Więcej informacji

  |

Kształtowanie lokalnej polityki wobec uzależnień

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu systemowego: „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił Stowarzyszeniu KONTAKT – Lublin, zorganizowanie konferencji szkoleniowej dla członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przedstawicieli samorządów gminnych pod hasłem „Kształtowanie lokalnej polityki wobec uzależnień”. Więcej informacji

  |

Zaproszenie do podpisania umów dla kolejnych organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2011 – wg stanu na 17 maja 2011 r.

Przedstawiamy poniżej spis kolejnych organizacji pozarządowych, dla których sporządzono umowy na realizację zadań w ramach konkursu 1/2011. W celu podpisania umowy, osoby upoważnione do reprezentowania organizacji powinny zgłosić się do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38,VI piętro, pokój 613. Uprzejmie prosimy o telefoniczne powiadomienie o przybyciu w celu podpisania umowy, z jednodniowym wyprzedzeniem. Osoba do kontaktu: Małgorzata Zembrzuska, tel. 081 528 76 21. Więcej informacji

  |

Zaproszenie do podpisania umów dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2011.

Przedstawiamy poniżej spis organizacji pozarządowych, dla których sporządzono umowy na realizację zadań w ramach konkursu 1/2011. W celu podpisania umowy, osoby upoważnione do reprezentowania organizacji powinny zgłosić się do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38,VI piętro, pokój 613. Więcej informacji

  |