Skip to content

Konferencja szkoleniowa „Problematyka uzależnień – wybrane zagadnienia”

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” zorganizowanie konferencji szkoleniowej dla pełnomocników i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Problematyka uzależnień – wybrane zagadnienia”. Więcej informacji

  |

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie organizuje szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie  pracownik socjalny w ramach projektu 1.20 ,,Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”  w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej POKL. Więcej informacji
  |