Skip to content
info-clipart-9i454p9iE

Zapytanie ofertowe nr DZU.JS.2321.33.2017 na wykonanie usługi szkoleniowej pn.: „Dzieci wobec przemocy rówieśniczej – diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc” na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie dziękuje za złożenie ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZU.JS.2321.33.2017, którego przedmiotem zamówienia było zorganizowanie trzydniowego szkolenia pt.: „Dzieci wobec przemocy rówieśniczej – […]

  , , |
info-clipart-9i454p9iE-300x300-wazne-300x300blue

Ogólnopolska Karta Seniora

W dniu 21 marca 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia do programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, […]

  , |