UWAGA: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników centrum usług społecznych !

Informujemy, że Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie na podstawie porozumienia o współpracy,  zawartego  w dniu 18 grudnia 2020 r. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie,  rozpoczyna rekrutację na...

Informacja o realizowanych otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w 2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w 2021 roku obsługa otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu: pomocy społecznej,profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,rehabilitacji zawodowej i...

„Profilaktyk Roku 2020”

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej – inicjator nagrody i organizator wydarzenia – zaprasza na ogólnopolską Galę Online „Profilaktyk Roku 2020”, która odbędzie się 28 stycznia o godz.10:00. W trakcie Gali przedstawiona zostanie idea, regulamin i Kapituła nowej...

Informacja o wydłużeniu terminu składania wniosków w V rundzie konkursowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje że  V runda konkursowa w projekcie grantowym pn.: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej” została wydłużona do dnia...

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – ruszył nabór wniosków

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.” Głównym celem programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie...

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne do udziału w projekcie „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”

Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza zapraszają jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne prawnie wyodrębnione lub niemające podmiotowości, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu...

ROPS

ul. Diamentowa 2, tel (81) 528 76 50, fax (81) 528 76 30, e-mail: rops@lubelskie.pl

ODDZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 32, e-mail: bozena.salek@lubelskie.pl

ODDZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 33, e-mail: krzysztof.koczmara@lubelskie.pl

ODDZIAŁ PROJEKTOWANIA ORAZ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 24, e-mail: renata.jonska@lubelskie.pl

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej

Projekt unijny (PO KL) „Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”. (PROJEKT ZAKOŃCZONY)

OŚRODEK ADOPCYJNY

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 17, e-mail: adopcja.lublin@gmail.com

Witryny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl