Mamy to!‼️

Pierwsza dostawa sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej w ramach projektu „Razem przeciwko COVID-19!” dotarła do magazynu w Lublinie. A to dopiero początek‼️🙂🙂🙂

✅Projekt ”Razem przeciwko COVID 19!” współfinasowany jest ze środków RPO WL 2014-2020. ✅Projekt zakłada łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID – 19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom!

✅Wsparciem zostało łącznie objętych 254 instytucji:

➡️Ośrodki Pomocy Społecznej

➡️Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

➡️Instytucje opieki paliatywno-hospitacyjnej

➡️Schroniska dla osób bezdomnych

✅Zakres wsparcia obejmuje zakup środków ochrony osobistej oraz doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt.

➡️ Całkowita wartość projektu to 7️⃣2️⃣5️⃣0️⃣3️⃣1️⃣0️⃣,5️⃣4️⃣mln zł

Zachęcamy do obejrzenia video poniżej:

https://fb.watch/1qHad-Wd44/