Jak zmienia się sytuacja rodzica w pracy? Czy firmy dostrzegają potrzebę działania nie tylko na rzecz samych pracowników, ale również ich rodzin? Czy przedsiębiorstwo może być przyjazne rodzinie i co to oznacza dla pracodawcy?

Debata o rodzinie - minister Socha

Te i wiele innych tematów zostało poruszonych 29 kwietnia br. w czasie debaty online z przedstawicielami pracodawców. W głos polskich przedsiębiorców wsłuchała się Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej Barbara Socha oraz przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska. Wypracowane wnioski w czasie debaty pomogą w pracy nad powstającą Rządową Strategią Demograficzną, której elementem będą m.in. działania wspierające pracodawców i pracowników w integracji  ról rodzinnych i zawodowych.

Home office w nowej perspektywie

Wiceminister Barbara Socha omówiła temat dotyczący obecnej sytuacji rodziców w pracy i jej perspektyw na przyszłość. –„Otaczająca nas rzeczywistość coraz częściej wpływa na zatarcie się granic pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Przedsiębiorcy, właściciele dużych i mniejszych firm, stanęli przed koniecznością dostosowania praktyk firmy do obecnych realiów. Możemy już zauważyć naturalnie wytwarzający się trend zmierzający ku większej elastyczności, którą wspiera praca zdalna” zauważyła wiceminister.

Zagadnienie rodzinnej odpowiedzialności biznesu nabrało jeszcze większego znaczenia w okresie epidemii. „Home office” stało się koniecznością, która w znaczący sposób może wpłynąć na strukturę pracy w kolejnych latach. W obecnym czasie wkraczamy na ścieżki nowych możliwości, jeżeli przedsiębiorcy, menadżerowie, wykorzystają ten potencjał. Element ten może być przełomowy, także w kontekście ułatwienia pracownikom godzenia życiowych ról”

Demografia a stabilność finansowa

-„Celem tego cyklu debat jest rozmowa z ekspertami z różnych dziedzin, którzy pomagają nam wypracowywać nowe kierunki działania w polityce demograficznej. Przygotowywana Rządowa Strategia Demograficzna uwzględnia wiele procesów, , które mają wpływ na wzrost dzietności, zarówno te ekonomiczne, jak również kulturowe i cywilizacyjne. Chcemy spojrzeć na temat demografii z szerokiej perspektywy” – podkreśliła wiceminister Barbara Socha.

W czasie dyskusji zwrócono także uwagę na ważną kwestię, jaką jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz finansowa stabilność rodzin. Politykę prorodzinną mocno wspiera tworzenie przyjaznej atmosfery, sprzyjającej wzrostowi dzietności. Bardzo wyraźnie wybrzmiała również rola mężczyzn w tworzeniu rodziny, stawiając nacisk na aktywne współuczestniczenie oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa i dobrobytu. Często poruszanym tematem był również przyzakładowy żłobek lub przedszkole, a także tworzenie coraz więcej miejsc pracy na część etatu, co dawałoby rodzicom możliwość lepszego dysponowania czasem.

Podczas debaty nie zabrakło również miejsca na rozmowę na temat katalogu dobrych praktyk stosowanych w firmach, do których należy m.in. elastyczność, wsparcie psychologiczne, czy benefity dla pracowników. Obecny rynek pracownika, coraz częściej wskazuje, że dla ludzi młodych liczy się  już nie tylko wynagrodzenie, ale także możliwość elastycznego trybu pracy, zapewnienie przestrzeni na realizację pasji oraz możliwość zarządzania własnym czasem.

Kolejna zaplanowana debata dotyczyć będzie branży mieszkaniowej. Praktycy, a także eksperci analizujący temat mieszkalnictwa oraz demografii przekażą podczas debaty online swoje spostrzeżenia na temat szeroko pojętego wątku dzietności w kraju w kontekście perspektyw mieszkalnych szczególnie dla młodych rodzin.