Przygotowanie planu na utworzenie żłobka, organizacja opieki nad maluchami czy finansowanie funkcjonowania instytucji – to przykładowe tematy szkoleń w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w projektach wybranych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na konkurs przeznaczono ponad 14 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Więcej informacji w linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/ponad-14-mln-zl-na-szkolenia-w-zakresie-form-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3