Rozpatrzono już 33,3 tys. wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyznano już dofinansowanie na ponad 427,7 mln złotych.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego to kolejna pula wsparcia, która pozwala dofinansować pensje i składki pracowników firm, którym spadły obroty. To dodatkowe 2,6 miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. – Wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników w tym trudnym czasie jest jednym z najważniejszych wyzwań i celów, jakie przyświecają dzisiaj nam, rządzącym – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ze środków unijnych mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele małych i średnich firm, a także przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. To także organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.

Więcej w linku :https://www.gov.pl/web/rodzina/ponad-400-milionow-zlotych-na-dofinansowanie-wynagrodzen-z-srodkow-unijnych