Poradnia telefoniczna „Niebieskiej Linii”

Uprzejmie informujemy, że Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP prowadzi Poradnię Telefoniczną pod numerem:

tel. 22 668-70-00

Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

W latach 2009 – 2016 współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Działalność Poradni dofinansowana jest ze środków kampanii Avon kontra Przemoc.

Źródło: http://www.niebieskalinia.pl/pomoc/poradnie-pogotowia/poradnia-telefoniczna