Drodzy Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wraz z OWES tworzy Portal Informacyjny poświęcony Podmiotom Ekonomii Społecznej. Naszym celem jest zapoznanie Państwa z ofertą Podmiotów Ekonomii Społecznej województwa lubelskiego, które w obecnej, trudnej sytuacji łączą siły żeby zachować swoje miejsca pracy.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się ze stroną oraz ofertą PES.

Link do strony znajduje się na stronie ROPS oraz poniżej:

http://www.dobranasza.org/