Skip to content

Profilaktyka uzależnień

Konferencje

Wojewódzka Konferencja nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień ,,Międzynarodowe sympozjum dotyczące uzależnień” Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli samorządów gminnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki uzależnień i współuzależnień w województwie lubelskim

Szkolenia

Bezpłatne dwudniowe szkolenie: ,, Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych” Ogłoszenie o zamówieniu nr DZU.JŁ.2311.32.2018 – Usługa dotycząca zorganizowania dwudniowego szkolenia pt. ,,Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych” Zaproszenie na […]

Programy

       

Opracowania i raporty

1.  Wytyczne i polskie rekomendacje do programów redukcji szkód. Informujemy, że na stronach Fundacji Redukcji Szkód – www.redukcjaszkod.pl – dostępna  jest publikacja: „Leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych wśród osób iniekcyjnie […]

Wykaz instytucji z którymi współpracujemy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Zdrowia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Krajowe Centrum ds. AIDS Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii […]