Ze względu na epidemię COVID-19, która wpływa na działanie organizacji społecznych, Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli wyraziło zgodę na zniesienie obowiązku wkładu własnego w projektach tematycznych i sektorowych, finansowanych w Programie. Planowane działania mogą być w 100% sfinansowane z przyznanej w Programie dotacji.


Organizacje, które pracują teraz nad wnioskami na projekty sektorowe nie muszą w nich uwzględniać wkładu własnego. W złożonych już wnioskach można będzie wprowadzić poprawki (zmiana w formularzu w Internetowym Systemie Wniosków zostanie wprowadzona w środę, 10 czerwca).

W związku z ogłoszonym brakiem obowiązku wnoszenia wkładu własnego zostały uaktualnione dokumenty konkursowe.

Wszystkie dokumenty związane z konkursem dotacyjnym na projekty tematyczne znajdują się TUTAJ.

A dokumenty związane z konkursem dotacyjnym na projekty sektorowe można znaleźć TUTAJ.

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/program-aktywni-obywatele-fundusz-krajowy-brak-obowiazku-wniesienia-wkladu-wlasnego