Konsorcjum złożone z sześciu organizacji pod koniec 2019 roku rozpoczęło realizację projektu Europejska Sieć Ekonomii Społecznej (ESEN), dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Już wkrótce w ramach pierwszego działania opublikowany zostanie międzynarodowy raport na temat dobrych praktyk oraz ogólnych rekomendacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Razem na rzecz przedsiębiorczości społecznej

Partnerstwo zawiązane zostało w połowie 2019 roku pomiędzy organizacjami z pięciu różnych krajów, o zróżnicowanym podejściu do przedsiębiorczości społecznej i różnym stopniu rozwoju gospodarki społecznej. Instytucje reprezentują: Polskę, Grecję, Cypr, Włochy i Wielką Brytanię.

Partnerstwo stworzono w oparciu o trzy filary: możliwości techniczne; doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej, badań nad zatrudnieniem i innowacjami społecznymi; oraz możliwości stworzenia sieci kontaktów. Dzięki tym czynnikom możliwe będzie spełnienie wszystkich założonych celów, w tym przede wszystkim szerokiego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

Więcej szczegółów w linku: https://publicystyka.ngo.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-nadzieja-na-lepsze-jutro-powstaje-europejska-siec-ekonomii-spolecznej