Najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków i narkomanii

Europejski raport narkotykowy 2019: Tendencje i osiągnięcia zawiera kompleksową analizę najnowszych trendów związanych z problemem narkotyków w UE, a także w Turcji i Norwegii.

W raporcie, który przygotowano w wersji drukowanej oraz w formacie PDF w 24 językach, omówiono następujące kwestie: podaż i rynek narkotyków, rozpowszechnienie i trendy w używaniu narkotyków oraz problemy związane z narkotykami i reakcje na te problemy.

Wraz z raportem opublikowany został Biuletyn statystyczny 2019 (Statistical Bulletin 2019) zawierający pełny zestaw danych europejskich, stanowiących podstawę analizy.

Uzupełnieniem raportu są krajowe raporty narkotykowe (Country Drug Reports), zawierające streszczenia krajowych zagadnień narkotykowych. Raporty dostępne online, przygotowane przez EMCDDA wraz z krajowymi punktami kontaktowymi Reitox, obejmują następujące zagadnienia: używanie narkotyków i problemy związane ze zdrowiem publicznym, polityka narkotykowa oraz sposoby reagowania na problem, a także podaż narkotyków.

Autorka: Anna Strzelecka, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii  

Do pobrania:
Europejski raport narkotykowy 2019:
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001PLN_PDF.pdf

Biuletyn statystyczny 2019:
http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2019_en

Krajowe raporty narkotykowe (Country Drug Reports):
http://www.emcdda.europa.eu/countries_en

Źródło: KBPN