21 października 2020 roku odbył się Kongres Pro NGO.

Raport ten to bogate opracowanie, omawiające problemy z którymi borykają się organizacje pozarządowe m.in. w trakcie trwania pandemii Covid-19 oraz naświetla, które obszary ich działalności wymagają wsparcia lub poprawy.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem, który dostępny jest w linku poniżej: