Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania pod nazwą „Dostępność usług skierowanych do osób starszych w gminach województwa lubelskiego” opracowanym przez firmę GRUPA BST Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Głównym celem badania było określenie potrzeb w zakresie dostępności usług dla osób starszych w 14 gminach województwa lubelskiego o największym odsetku osób starszych – kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia. Dokonano identyfikacji dostępności usług w następujących obszarach: infrastruktury medycznej (w tym dostęp do specjalistów), usług opiekuńczych, pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu, udziału w życiu obywatelskim, aktywności w zakresie solidarności międzypokoleniowej oraz aktywności zawodowej.

Raport zawiera rekomendacje w zakresie polepszenia dostępności usług dla osób starszych w województwie lubelskim.

Dostępność usług skierowanych do osób starszych w gminach województwa lubelskiego