Pan Marszałek Jarosław Stawiarski odwiedził powiat kraśnicki i przekazał środki ochrony osobistej oraz sprzęt o wartości ponad 314 tys. złotych! 👏👏👏

Maseczki, google, fartuchy, płyny do dezynfekcji oraz wiele innych środków ochrony osobistej trafiło do czterech instytucji w Kraśniku

1️⃣ SPZOZ w Kraśniku Oddział Paliatywny,

2️⃣ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

3️⃣ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

4️⃣ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

„Razem przeciwko COVID-19″ to projekt, który w trybie nadzwyczajnym został wybrany do dofinansowania przez władze województwa. Celem projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa w 213 ośrodkach pomocy społecznej, 20 powiatowych centrach pomocy rodzinie, 11 instytucjach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz 10 schroniskach dla osób bezdomnych. Zakres wsparcia obejmuje zakup środków ochrony osobistej oraz doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt.