Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 11 lutego 2020 r. organizuje spotkanie adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowanych aplikowaniem o środki na zadania z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Miejsce spotkania – siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Diamentowa 2, piętro pierwsze, sala konferencyjna, początek spotkania godzina 10.00.

Program spotkania:

  1. Omówienie wzoru oferty oraz sposobu jej wypełniania – załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
  2.  Omówienie wybranych artykułów z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 1570 z późn. zm.).
  3. Dyskusja.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 lutego br. na  niżej wskazane numery telefonów lub adresy e-mail:

Justyna Syroka – Oddział ds. Uzależnień, e-mail: justyna.syroka@lubelskie.pl,  tel.  81 528 76 20

Renata Chylińska – Oddział Pomocy Społecznej, e-mail: renata.chylinska@lubelskie.pl,  tel.   81 528 76 36