Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje że w dniach 16-17 września 2020 r. odbyło się szkolenie pn. ,,Dialog motywujący – kurs podstawowy i trening umiejętności”

Podstawowym celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji specjalistów pracujących z klientami w zakresie pomocy w problemie uzależnień. W szczególności uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami i podstawowymi metodami Dialogu Motywującego, popracować nad własną motywacją, uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych dotyczących pracy z klientem.

Ramowy program szkolenia zawierał następujące treści:

 • Dialog Motywujący – definicja.
 • Założenia Dialogu Motywującego.
 • Metodyka pracy dialogiem motywującym:
 • procesy w pracy motywującej: angażowanie, ukierunkowywanie, wywoływanie i planowanie,
 • praca na różnych etapach zmiany zachowania (Transteoretyczny Model Zmiany – Prochaska i DiClemente): prekontemplacja (brak świadomości problemu), kontemplacja, przygotowanie, działanie, podtrzymanie, nawroty,
 • Narzędzia i modele pracy DM z klientami. Praca na wyjątkach, skalowanie, model cyrkularny, rozrysowanie ambiwalencji, plusy/minusy zmiany i status quo, pytania otwarte, odzwierciedlenia, wzmocnienia.
 • Fazy zmiany.
 • Identyfikowanie języka zmiany i języka podtrzymania.
 • Układanie planu zmiany razem z klientem.
 • Praca z wartościami.
 • Praca z klientem „trudnym” w dialogu motywującym. Jak rozumieć opór i jak z nim pracować?
 • Praca motywująca z dorosłym, dzieckiem i nastolatkiem – różnice i podobieństwa.

W szkoleniu wzięły udział osoby, które pracują w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym: psychologowie, specjaliści terapii uzależnień, pracownicy socjalni, asystenci rodziny.