Raporty 2017

Raport z monitoringu Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016 – 2020 za 2017 rok uchwała raport   Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014 – 2020 za 2017 rok uchwala raport   Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na […]

Raporty 2018

Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2016 – 2020 za 2018 rok Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2016 – 2020 za 2018 rok Uchwała   Raport z monitoringu Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016 – 2020 za 2018 rok Raport_z_monitoringu_Regionalnego_Progamu_Pomocy_Społecznej_i_Włączenia_Społecznego […]

Raporty 2016

Raport z monitoringu i ewaluacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 uchwała raport   Raport z monitoringu Regionalnego Programu Pomocy społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016 – 2020 uchwala raport   Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w […]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl