Raport z monitoringu Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016 – 2020 za 2017 rok

uchwała

raport

 

Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014 – 2020 za 2017 rok

uchwala

raport

 

Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2016 – 2020 za 2017 rok

uchwala

raport

Raport z Monitoringu i Ewaluacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2017-2020 za 2019 rok.

uchwała

raport

Raport z Monitoringu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020 za 2019 rok.

uchwała

raport

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl