Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2016 – 2020 za 2018 rok

Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2016 – 2020 za 2018 rok

Uchwała

 

Raport z monitoringu Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016 – 2020 za 2018 rok

Raport_z_monitoringu_Regionalnego_Progamu_Pomocy_Społecznej_i_Włączenia_Społecznego na_lata_2016-2020_za_2018_r

Uchwała

 

Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014 – 2020 za 2018 rok

Raport z monitoringu Wojewodzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014-2020 za 2018 rok

Uchwała

Raport z monitoringu Wojewódzkiego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego na lata 2018 – 2022
za 2018 rok

Raport z monitoringu Wojewódzkiego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego na lata 2018 – 2022
za 2018 rok

Uchwała

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl