Od 1 marca rusza rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+”. Jest ono skierowane do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zawodowej lub musiały z niej zrezygnować. Świadczenie ma za zadanie zapewnić im podstawowe środki do życia. W budżecie państwa na 2019 rok zarezerwowano na ten cel ponad 801 mln złotych. Realizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dla kogo Mama 4+?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce.

Więcej informacji na temat sposobu uzyskania świadczenia oraz jego wysokości dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/mama-4-plus-rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace