2,6 miliarda złotych – tyle po konsultacjach rządu z marszałkami województw zostanie wydane z funduszy unijnych na dofinansowanie pensji i składek pracowników firm, którym spadły obroty. To pieniądze, które uratują prawie 500 tysięcy miejsc pracy. Pracodawcy złożyli już około 8,2 tysiąca wniosków. Więcej w linku :https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rzad-i-marszalkowie-razem-ratuja-pol-miliona-miejsc-pracy